Preparació d’oposicions (bomber / mosso d’esquadra / policia local)

Preparació d’oposicions (bomber / mosso d’esquadra / policia local)

Preparació de la fase d’avaluació psicològica (tests de personalitat) i entrevista.

ACTUALITAT:

Bombers de Barcelona ⇒ Prova de personalitat i competències (23/11/19):

  • Preparació de la prova exprés: presencial o online (individual o en grup de fins a 4 persones): Demana informació al 676586039

Bombers de la Generalitat ⇒ Promoció interna caporal/a de l’escala tècnica 83/19: prova d’avaluació psicològica (21/11/19 a 05/12/19): Demana informació al 676586039