Preparació d’oposicions (bomber / mosso d’esquadra / policia local)

Preparació d’oposicions (bomber / mosso d’esquadra / guàrdia urbana – policia local / agent rural)

Preparació de la fase d’avaluació psicològica: tests de personalitat i entrevista.

ACTUALITAT:

Mossos d’Esquadra ⇒ (convocatòria 46/002/23)

  • Tercera prova (adequació psicoprofesional): qüestionari de competències professionals i entrevista personal (preparació presencial o online): Demana informació al 676586039

PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA PERSONAL-: Preparació basada en 2 sessions:

Sessió 1: Preparació de l’entrevista (per Zoom o presencial)

En aquesta sessió treballarem com orientar l’entrevista en funció del teu perfil de candidat, mirarem quines són les competències professionals que s’avaluen i com les avaluen, analitzarem com les pots demostrar o argumentar, i comentarem preguntes típiques. Durada aproximada de la sessió: 1,5h

Sessió 2: Simulacre d’entrevista (recomano que sigui presencial, però també es pot fer per Zoom)

Realització d’un simulacre d’entrevista d’uns 50-60 min (enregistrat en vídeo). Posteriorment durant uns 30 min analitzarem com ha anat el simulacre, et faré la valoració de les competències i et donaré les meves recomanacions. Durada aproximada de la sessió: 1,5h

Demana cita o més informació per whatsapp al 676586039.


Agent rural ⇒ Accés a agent rural de l’escala bàsica 01/23: 

  • Tercera prova (prova d’adequació psicoprofessional): qüestionari/s de competències professionals i entrevista (preparació presencial o online, individual o grupal fins a 4 persones): Demana informació al 676586039

Bombers de la Generalitat ⇒ Accés a bomber/a de l’escala bàsica: Convocatòria 81/23

  • Quarta prova: Prova d’avaluació psicològica (2 exercicis)

A continuació adjunto la informació relativa a la preparació del primer exercici de la prova d’avaluació psicològica: test d’avaluació psicològica de la personalitat. Tal i com s’estableix en les bases de la convocatòria, totes les persones avaluades a la prova d’oficis seran convocades a fer el test, que serà eliminatori (apte / no apte).

La preparació més complerta consisteix en 2 sessions. Les sessions es poden fer de manera online (plataforma Zoom) o presencial (Banyoles). Qui ja tingui certa formació o ho desitgi, pot optar per fer únicament la segona sessió, que és més específica. La formació es pot fer de manera individual o en grups de fins a 5 persones. Demana més informació al 676586039

——————————–

A continuació et comento com tinc planificada la preparació del segon exercici de la prova d’avaluació psicològica: avaluació psicològica competencial. L’objectiu de la preparació serà el de reproduir i avaluar la tipologia de proves que hi ha hagut en les anteriors convocatòries. En cas que sorgeixi nova informació que indiqui algun canvi llavors ho aniria adaptant (l’empresa que ho portarà a terme no serà la mateixa que a les 2 anteriors convocatòries). Es tracta d’una sessió presencial (Banyoles) en grup de 3 persones en la qual treballarem:

– Introducció sobre com afrontar les proves grupals
– Dinàmica grupal de construcció (diferent a les que hi ha hagut)
– Role play (3 situacions)
– Dinàmica grupal d’anàlisi i resolució d’un cas pràctic

Després de cada exercici us faré una avaluació individualitzada tenint en compte les competències definides a les bases. El grup ha de ser de 3 persones Durada: 2-2’5h aprox.

Demana informació al 676586039


Policia Local / Guàrdia urbana: Contacta amb mi (676586039) per tal que et pugui ajustar la proposta de preparació segons les bases específiques de la oposició.


Altres administracions: Contacta amb mi (676586039) per tal que et pugui ajustar la proposta de preparació segons les bases específiques de la oposició.