Preparació d’oposicions (bomber / mosso d’esquadra / policia local)

Preparació d’oposicions (bomber / mosso d’esquadra / policia local / agent rural)

Preparació de la fase d’avaluació psicològica: tests de personalitat i entrevista.

ACTUALITAT:

Mossos d’Esquadra ⇒ Convocatòria 46/002/19:

  • Preparació de la tercera prova dia 12/07 (test+cv i formulari), adequació psicoprofessional (presencial o online): Demana informació al 676586039

Bombers de la Generalitat ⇒ Accés a bomber/a de l’escala bàsica 81/19: 

  • Primera prova dia 20/09: test aptitudinal i test d’avaluació psicològica de la personalitat (preparació presencial o online, individual o grupal fins a 4 persones): Demana informació al 676586039

Agent rural ⇒ Accés a agent rural de l’escala bàsica 01/20: 

  • Quarta prova (competències professionals): questionari/s de competències professionals i entrevista (preparació presencial o online, individual o grupal fins a 4 persones): Demana informació al 676586039