Actitud liberal vs. Actitud socialdemòcrata

Actitud liberal vs. Actitud socialdemòcrata

Versión en castellano

liberalisme vs socialdemocràciaDes del punt de vista de la Psicologia ens podem preguntar:  Com afecta la nostra salut emocional la forma de pensar dels dos principals models polítics?

A grans trets, aquest seria el resum dels dos models:

  • Liberalisme: cada persona és responsable de la seva situació. Les problemàtiques socials, com ara la desocupació, són de causa merament individual.
  • Socialdemocràcia: les estructures socials determinen la situació i oportunitats de les persones.

Així doncs, veiem com la visió liberal adopta una actitud segons la qual ens fem totalment responsables d’allò que ens passi a la nostra vida, tant si són coses positives com negatives (en psicologia s’anomena estil atribucional intern). Quin efecte tindrà això en la nostra autoestima? Doncs bé, davant dels fracassos tindrà un efecte negatiu, ja que ens culpabilitzarem d’aquests sense tenir en compte que hi poden haver altres factors que hi hagin influït. Per exemple, si no tenim feina ens podrem sentir culpables, encara que l’entorn laboral sigui poc favorable. En canvi, un avantatge de la filosofia liberal és que pot mobilitzar a la persona a canviar aquelles coses que no desitja, centrant-se en ella mateixa i sense buscar excuses en els demés per explicar la seva situació personal.

Per altra banda, podem dir que l’actitud socialdemòcrata seria una en la qual busquem en l’exterior les causes dels nostres èxits i fracassos (estil atribucional extern). Així, protegirem la nostra autoestima davant dels problemes, però ens infravalorarem en assolir fites personals. De la mateixa manera, aquesta visió ajuda a mobilitzar-se per portar a terme canvis socials col·lectius, però tendeix a obviar les responsabilitats individuals. Seguint amb l’exemple de la desocupació, amb aquesta actitud estarem més disposats a lluitar per un canvi en les polítiques laborals, però possiblement no analitzarem tan a fons si el nostre perfil professional es pot millorar per a tenir més oportunitats en el mercat laboral.

En definitiva, la visió liberal i la socialdemòcrata tenen formes diferents d’afectar la nostra autoestima i determinen la manera com encarem els reptes de la vida. Possiblement un equilibri entre les dues actituds seria el més beneficiós per assolir una salut emocional adequada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.